DNS-eink állandóan beszélgetnek egymással és a "nagy világgal":


I. Citoszkeleton, sejtvázrendszer

A közvetlenül egymás mellett lévő sejtek vázrendszere "átlóg" az egyik sejtből a másikba. Ennek a vázrendszernek vannak olyan elemei, amelyek

- csőszerűek, és

- sejtmagtól sejtmagigérnek.

- Falukat spirálisan rendeződött fehérjemolekulák alkotják.

- Belsöjüket vízmolekulák töltik ki. Ezek a csövecskék

- szabadon nyílnak a sejtmagokban mindkét végükön, ezzel

- biztosítják a biofotonok szabad áramlását DNS-től DNS-ig. Így tud az információ eljutni az egyik sejt DNS-étől a másik sejt DNS-éig.

 

Ez a gyors útvonal kizárólag csak hullám természetű

A csövecskékkel párhuzamosan "anyagi formában" is átjut az információ az egyik sejtből a másikba. Hogyan? Úgy, hogy a DNS - biofoton "gyártása" közben - 2 lépcsős folyamat keretében átíródik fehérje molekulává, ami nem csak szerkezeti elem lesz, hanem enzim is.

 

Ez az enzim működésével generál olyan információ átvivő molekula - hormon, transzmitter anyag stb. - keletkezését, amely a kémiai kötéseinek a rezonanciájában tárolja az átadandó "tudást".

 

Ezek a molekulák közvetlenül átjutnak a másik sejtbe, ott befolyásolják azok alkotó részeinek a működését, ezen keresztül pedig az ottani DNS állapotát.

Összefoglalva: Itt az információ közvetlenül a DNS-hez is jut, átadása folyamatos, gyors, 2 irányú. Mind hullám, mind anyagi természetű. 

A DNS-re kifejtett hatást egy következő posztomban részletezem. Itt túl sok lenne egyszerre.


Egy sejt akkor is befolyásolni tudja egy másik sejt életét, ha az nem közvetlenül mellette van, hanem mm-ekkel, vagy akár km-ekkel is arrébb van. Nézzük, hogy hogyan.II. Idegrendszer

Ebben az esetben az információját továbbitani akaró sejt önmaga "keresi fel" az információt fogadó sejtet. Egyszerűen megnyúlik.

 

Ebben az esetben a biofotonok speciális szállítása a sejthatárnál véget ér. Innen, mint egy zseblámpának a fénycsóvája, úgy mutatnak rá a fogadó sejt azon területére - receptorára -, ahová az információt átvivő molekula kapcsolódni fog.

 

Kapcsolódás után ezen molekula bekerül a fogadó sejt belsejébe.

 

Ott a kémiai kötéseiben átvitt információ átadódik az ott lévő speciális sejtalkotó részeknek, ennek hatására ezek működése megváltozik, ami befolyásolja a DNS működését is.

Az információt szállító molekulák kijutása a sejtből szakaszos. Ennek bekövetkezéséhez szükséges még az is, hogy a sejthártya megfelelő energetikai állapotban legyen.

Összefoglalva: Itt az információ a fogadó sejt alkotórészeihez jut, átadása szakaszos, gyors, 1 irányú, közvetlen és anyagi természetű.

Olyan, mint egy esti vadászat. A biofotonok lámpája célra tart, a sejtmembrán elektromos töltésének a megváltozása a ravasz meghúzása, a kirepülő sörét pedig a kiszabaduló transzmitter, információ átvivő anyagok.III. Hormonális rendszer

Itt a biofotonok lámpafunkciója a legközelebbi érfalra irányul. Az információt szállító molekula az érpályában jut el a célsejtek receptoraihoz. A receptoroknál leadja az információt, ő maga nem jut be a sejtbe, és a sejtmagban lévő DNS-hez, csak a "teendő".

Összefoglalva: Itt az információ átadása szakaszos, lassúbb, 1 irányú, közvetített - folyékony természetű közvetítő elem szükséges - és anyagi természetű.IV. Egész-s-ég, avagy a köztiagy-skalp rendszer

Itt az információ terjedése kémiai kötések /főleg vízmolekulák kötéseinek/ láncolatán keresztül történik.

Az egész emberi test túlélő működése az őt felépítő sejtek energiaellátásának a "megszervezésén" múlik. A sejteket működtető energia a Nap energiája, mely a zöld növények fotoszintézise során beépül a szerves anyagok kémiai kötésrendszerébe. Az emberi sejtekben ez az energia szabadul fel a biokémiai reakciók során. 

A biokémiai reakciókat működtető enzimek keletkezésében döntő szerepe van a környező bioszférából, az azt alkotó élőlények DNS-éből, valamint távolabbról, a kozmikus térből jövő égi energiáknak

Ezen energiákat a hajszálakban lévő vízoszlopok gyűjtik össze, és vezetik át a bőr irharétegének a vízterébe. A rezonancia innen átterjed a koponyacsontokra. A koponya, mint egységes rezonátor felerősíti, és a rezonancia központjában lévő Talamuszra sugározza.

 

A Talamuszszervezetünk ősi központi számítógépe. A szervezetünket érő valamennyi hatás hozzá fut be /agyidegek, idegiérzőpályák/. 

Ő színezi be érzelmekkel ezen információkat, és továbbítja az agykérgi központokba további feldolgozásra. Az innen visszakapott információkkal irányítja testünk térbeli elhelyezkedését /mozgató pályák, vázizomrendszer/. 

A hipotalamusz vegetatív idegi központjain, és a hipotalamusz hipofízis hormonális rendszeren át pedig valamennyi életfunkciónk nyugalmi és védekező jellegű működését vezérli. Irányítja a célsejtekben lévő DNS átíródását fehérjékké /sejtjeinket felépítő és működtető anyagokká/.

Látható, hogy az egész testünk működését a Talamusz irányítja.

Ez az EGÉSZ / = Talamusz/

Az összekötő, spirituális köldökzsinór pedig a Skalp rendszer

Ez az S.

A környezeti energiák eredendő kiindulási helye az égen lévő Nap

Ez az ÉG.

Tehát az lehet egész-s-éges, aki egy húron pendül az éggel, vagyis akinek a Talamuszát a skalpján keresztül zavartalanul irányítják az égi energiák.

Talamusza mindenkinek van. A Nap mindenkire süt, de skalpja csak annak van, akiben az őSTaN, iSTeN, öSzTöN szent háromsága működik, vagyis #.

 

2018. április 06.

Tanítói üdvözlettel: Dr. Pekár-Szilágyi Csaba / Dr. Hajkertész